Måbjerg

Måbjerg er placeret på Måbjerg Skolevej og er organiseret i organiseret i 3 afdeliger, Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. Vi forestår læringsaktiviteter af elever inden for autismespektret.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau såvel fagligt som socialt. Nogle af vores elever arbejder arbejder henimod en afgangseksamen - alle eleverne undervisers i at blive livsduelige.

Vi underviser elever fra og med 0 - 10 kl. Vores elever ligger kognitivt inden for normalområdet.

Samarbejde

Vi prioriterer samarbejdet højt både interne og eksternt. På skolen er der ansat lærere, pædagoger og en ergoterapeut, som alle indgår i et ligeværdigt tværfaglig team samarbejde. Pædagogerne arbejder såvel i skolen som SFO, vi skaber på denne måde sammenhæng i elevernes dag.

Forældresamarbejde prioriterer vi højt. Vi er på skolen bevidste om, at eleverne kan være forskellige ude og hjemme. Derfor har vi et tæt samarbejde med forældrene, sådan vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Vi har løbende samarbejde med socialrådgiver, autismekonsulent, inklutionskonsulent, UU/STU vejleder og ikke mindst PPR psykologer.

Skolestart og førskole

Visitationsprocedure, møde med skolen og skolestart.

Om skolestart

Traditioner

Traditioner i løbet af året.

Om vores traditioner

Undervisning

Skolefag, fælles forståelse og særlige tilbud.

Om undervisningen

keyboard_arrow_up