Referat fra skolebestyrelsesmøde


Dato: 26.02.20
Sted: Storå
Tilstede: Martin Madsen, Rasmus O. Andersen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Vibeke Jeppesen,
Fraværende: Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Sanne B. Mejdahl, Britta Mannick Laursen, Michael Brun.


1. Godkendelse af referat
2. Orientering omkring
     Økonomi
     Førskole
     Elevsituationen
3. Princip for samarbejde mellem skole og hjem – fortsat drøftelse
4. Bestyrelsens synlighed og kommunikation – fortsat drøftelse

5. Fælles forældremøde i marts. Planlægning

Ad. 1. Det bliver sandsynligvis tre store førskolegrupper på afdelingerne. Vi venter på den endelige fordeling, inden vi kan gå i gang med at disponere i praksis.

Der orienteredes om den økonomiske status.

Elevsituationen er tilgang på alle afdelinger, og pladsen er ved at være fyldt op, særligt på afd. Storå.

Ad. 3 og 5. Fællesforældremøde kan bestå af flere workshops: 
Det gode samarbejde mellem skole og hjem
Den gode overgang til skole
Bestyrelsens synlighed og dialog.
Desuden flere stande: Hjælp til AULA, Samtale om Trivsel samt Livsduelighed
Forældremødets første halvdel bliver med fælles tema. Den anden halvdel med workshops. Arrangementet sættes til 18.30-20.30 på Nørreland.