Referat fra skolebestyrelsesmøde


Dato:  Onsdag den 29. januar 2020 kl. 18.00-20.30 på Odinsvej
 
Deltagere: Martin Madsen, Jonna Albertsen, Rasmus O. Andersen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Britta Mannick Laursen, Michael Brun, Vibeke Jeppesen

Fravær: Sanne Brühl Mejdahl, Pia Møller Nielsen

 1. Godkendelse af referat
  Godkendt
 2. Kort orientering vedr. elevbevægelser, personale.
  Kort gennemgang og præsentation af det nye personale, som bestyrelsen har været med til at ansætte. Vi er rigtig glade for de nye medarbejdere. Orientering om de elevbevægelser der har været siden sidst. 
 3. Høring i forbindelse med kvalitetsrapport 2018
  Forslag godkendt.
 4. Princip for samarbejde mellem skole og hjem. Fortsat drøftelse. Se note nedenfor.
  Status på arbejdet.

  Fælles drøftelse ud fra forskellige eksempler fra hverdagen. Skolebestyrelsen er optaget af fortællingen om skole-hjem samarbejdet - ”hvordan skaber vi den gode skole sammen”. Ligeledes blev der lagt vægt på, at vi er nødt til at finde en bred accept af, at AULA er den nye kommunikationsplatform. 
 5. Bestyrelsens synlighed og kommunikation med forældre.
  Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen ønsker en mere synlig skolebestyrelse, og særligt den fortælling, at vi er sammen om at lave den gode skole i et fællesskab mellem elever, personale og forældre. 

  Skolebestyrelsen ønsker fokus på den gode (positive) historie – gerne delt på AULA. 

  Spørgsmål til videre drøftelse:
  Hvordan tydeliggør vi en dagsorden / et referat, så andre også kan se sig ind i den. En overvejelse for skolebestyrelsen er måske at lave nogle korte udsagn som afslutning på hvert skolebestyrelsesmøde. 
 6. Førskole - orientering om forventet proces.
  Gennemgang af førskole v Vibeke og Martin.
  Grundlæggende er det svære arbejdsbetingelser, at vi først ultimo marts kender optaget til førskole. Det giver os en måned til at lave en plan.
 7. Eventuelt
  På opfordring tog bestyrelsen stilling til et eventuelt bestyrelsessamarbejde mellem skolebestyrelserne på Skjernå Skolen, Valdemar Skolen og Specialkompetence Holstebro. Skolebestyrelsen er absolut interesseret og vil gerne være vært ved det første fællesmøde. 
  Derudover var der et forældreforslag om at vi skulle overveje, Jane Langkilde Rose til et foredrag. 

  Kommende møder:
  22. april, 10. juni. (skriv på Aula forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020