Skolebuskørsel

Alle elever, der er visiteret til skolen, tilbydes kørsel til og fra skole eller SFO.
Ved skoleårets start laver vi rutelister, som vi koordinerer med kommunens øvrige institutioner.
Vi tilstræber, at hver rute har fast chauffør, som eleverne kender og kan føle sig trygge ved.

Ændringer i elevkørslen

Hvis eleven fx på grund af akut sygdom ikke skal med bussen, kontakter forældrene busselskabet og afmelder kørsel.

Al kommunikation vedr.  vedvarende ændringer i elevkørslen foregår via skolen. Forældrene noterer ændringerne i Aula senest dagen før ændringen eller kontakter skolens kontor.
Skolen meddeler herefter ændringerne til busselskabet. Det er vigtigt, at skolen kender til ændringerne så tidligt som muligt, da der må forventes op til 5 hverdage før, ændringen kan træde i kraft.

Da ikke alle passagerer er med ruten hver dag, kan der påregnes ændringer i tidspunktet for afhentning. For at undgå unødige forsinkelser er det vigtigt, at eleverne er klar i god til før afhentning.

Det er nødvendigt, at man ved ankomst til hjemmet tager imod eleven ved bussen, da chaufføren ikke kan forlade bussen.

Vinterkørsel

Vintervejr med slud og undertiden store mængder sne kan give forstyrelser i kørslen. Dette betragtes som undtagelsestilstand, hvor det normale regelsæt vedrørende kommunikation ændres.
Da elevbefordringen er vognmandens ansvar, er det derfor vognmanden, der beslutter, om føret er af en sådan art, at der kan køres. Som hovedregel kan man ikke forvente kørsel, når man i radioens nyhedsudsendelser hører, at "al udkørsel frarådes".

De vejrmæssige forhold kan imidlertid være temmelig forskellige i de enkelte områder af vores skoledistrikt. Vognmanden vil derfor tidligt om morgenen før den planlagte udkørsel ringe til skolelederen og orientere om situationen. Vognmanden kontakter herefter DR Midt og Vest. Lokalradioen vil herefter bringe meddelelsen, at der ikke er kørsel til Specialkompetence Holstebro. Hjemmesiden www.dr.dk./p4vest vil være opdateret med skoleaflysninger.

Forældrene er selv forpligtet til at holde sig orienteret om vejrsituationen og er i den givne situation velkommen til at ringe til vognmanden og forhøre sig om kørslen.

Elever, der når frem til skolen, vil blive undervist af det personale, der er mødt.