Ellebæk

Afd. Ellebæk er placeret på Beethovensvej og er organiseret i tre trin: Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. 
Vi forestår læringsaktiviteter af elever inden for autismespektret.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens niveau såvel fagligt som socialt. Alle eleverne undervises i at blive livsduelige.

Vi underviser elever fra og med 0 - 10 kl. Vores elever ligger kognitivt inden for normalområdet.

Samarbejde

Vi prioriterer samarbejdet højt både internt og eksternt. På skolen er der ansat lærere og pædagoger, som alle indgår i et ligeværdigt tværfagligt team samarbejde. Pædagogerne arbejder såvel i skolen som SFO, vi skaber på denne måde sammenhæng i elevernes dag.

Forældresamarbejde prioriterer vi højt. Vi er på skolen bevidste om, at eleverne kan være forskellige ude og hjemme. Derfor har vi et tæt samarbejde med forældrene, sådan vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Vi har løbende samarbejde med socialrådgivere, inklusionsteamet, UU vejledere, PPR psykologer og konsulenter fra Videnscenteret

Skolestart og førskole

Visitationsprocedure, møde med skolen og skolestart.

Om skolestart

Traditioner

Traditioner i løbet af året.

Om vores traditioner

Undervisning

Skolefag, valgfag og særlige tilbud.

Om undervisningen

Prøver

Komplet afgangsprøve ikke mulig

      Om prøveafvikling