Undervisning

Skolefag

De tre afdelinger er opdelt i mindre klasser fx 1- 6 elever. Der er både lærere og pædagoger i de forskellige undervisningssituationer.
Udover de alm. skolefag har eleverne socialefag / livsduelighed på skemaet, der rummer alt fra alm. ADL-træning (træning af daglige situationer) til diagnoseforståelse og selvforståelse med henblik på at udvikle en hensigstsmæssig ageren i verden.

Fælles forståelse

Forældreskolen arbejder med diagnoseforståelse og sansesystem. Mange af eleverne er påvirket sansemæssigt. Det er derfor vigtigt med en fælles forståelse omkring eleverne samt vidensdeling i forhold til at forstå de forskellige metoder. Det er formålet med Forældreskole.
Forældreskolen er et åbent forum, hvor det er muligt at videregive eksperternes viden til forældrene. Samtidig er forældreskolen dialogbaseret, således at forældre kan udfordre andre forældre eller skolen på diagnoseforståelse mv.

Særlige tilbud

Vi arbejder med alternative undervisningsmuligheder og forskellige læringsstrategier til eleverne.  Det er vigtigt, at skoledagen er struktureret og forudsigelig. Det er almen kendt, at inden for autisme lærer man bedst med at ting er visualiseret. Vi tilpasser visualiseringen gennem hele skoleforløbet. 
Skolens ergoterapeut deltager aktivt i arbejdet omkring den enkelte elev med fokus på at fremme deltagelsen i undervisningen og skolen øvrige aktiviteter. Opgaven foretages i et samarbejde med elev og lærer omkring mål, som eleven ønsker, eller som er nødvendige at opfylde for at kunne deltage i undervisningen.

keyboard_arrow_up