Traditioner

I løbet af året

Vi er en afdeling i stor udvikling. Det er vigtigt for os at fastholde nogle af traditionerne samtidig med, at vi udvikler nye. Vores efterårs- og sommerfester holder vi på hvert trin med aktiviteter tilpasset aldersgruppen.

Fastelavnsfest og motionsdagen er traditioner, vi også holder fast i. Her er aktiviteterne også tilpasset alder og funktionsniveau.

Den årlige sommerfest

Sommerfesten for Indskolingen og Mellemtrinet foregår på hvert sit trin med aktiviteter, som personale og evt. elever på trinnet har forberedt.

Udskolingens sommerfest er præget af en mere højtidlig del, hvor der uddeles prøvebeviser eller beviser for, at man har gået på skolen. Der holdes tale for afgangseleverne.

Vi arrangerer som regel fællesspisning - ofte i form af fælles grill. Der er stor opbakning til vores fester, hvilket vi sætter stor pris på.

Motion er også en del af Ellebæk

Motion og Idræt er en vigtig del af hverdagen på de forskellige trin. De fine udearealer bliver flittigt brugt. Boldbaner, køretøjer, legeredskaber, sandkasser og cykelstierne rundt om skolen er centrum for mange fysiske aktiviteter i såvel frikvarterer som undervisningslektioner og SFO.

Skolens bordtennisborde bliver flittigt brugt af små som store, og i skolens idrætssal bruger vi redskaber og klatrevæg, lige som gulvet ofte benyttes til Nerf-krig, dødboldkamp eller hockey.