Skolestart 

Visitationsprocedure

Skolen optager kun elever, der er visiteret af handlekommunen. I Holstebro Kommune skal skolelederen på distriksskolen sætte eleven på dagsorden i visitationsudvalget for skoleområdet. 
Spørg distriktsskolen eller PPR, hvis du er i tvivl.

Man er altid velkommen til at komme på besøg, hvis man er undersøgende i forhold til mulige skoletilbud. Kontakt venligst skolen forud, så vi kan være klar til at tage imod jer.

Møde med skolen

Når visitationsproceduren er afsluttet, er et indskrivningsmøde det næste, der skal ske. Mødet er en dialog, hvor gensidige forventninger bliver afstemt, og faktuel information om eleven bliver delt. For os er det væsentligt at vide så meget om den kommende elev som muligt.

Skolestart

Mange elever starter i forbindelse med et nyt skoleår, men nogle kommer til i løbet af året.

Vi tilbyder førskole til de kommende 0. klasses elever. 

Nogle forældre vælger at køre deres børn de første dage til og fra skole. Andre starter med bus fra den første dag.