Ergo- og fysioterapi

Beskrivelse af arbejdsområder i terapien.

Undersøgelse og vurdering

Vi tilstræber at arbejde med alle nye elever på skolen med henblik på at afdække elevens ressourcer og begrænsninger indenfor:

  • motorik
  • sanseintegration
  • selvhjulpenhed

Her har vi mulighed for at anvende test/undersøgelsesredskaber som ABC movement, Sensory Profile, TVPS-3, PEDI samt dele fra MPU og Klinisk obervation.

Individuel træning

En del af skolens elever bliver tilbudt individuel træning i en kortere eller længere periode som f.eks:

  • kontrakturprofylakse
  • lejring
  • sansestimulation fx taktilstimulering (stimulering af hud/følesans)
  • mundstimulation
  • spisetræning
  • bassintræning

Holdtræning

En del af eleverne får tilbudt holdtræning i terapien som f.eks.:

  • håndmotorik
  • mundmotorik
  • sprog og bevægelse
  • petöinspireret motorik og leg
  • grovmotorik
  • stabilitetshold
  • sansemotorik

Råd og vejledning

Til skolens øvrige personale samt forældre i individuelle løsninger fx:

  • leg
  • forflytninger
  • lejringer
  • siddestillinger i skolen
  • indretning af omgivelserne (i fht. sansestimuli)

Hjælpemidler

Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler. Derudover samarbejder vi med den kommunale terapeut og bandagist i forhold til elevens personlige hjælpemidler til brug i klassen.

Samarbejdspartnere

Udover samarbejde med forældre, bosteder og skolens øvrige personale, samarbejder vi desuden med eksterne specialister (bandagist, læger, sygehuse, PPR osv.)

Terapien modtager i perioder ergoterapeut og fysioterapeutstuderende.

keyboard_arrow_up