Skolebestyrelsesmøde februar 2020

Dato: 26.02.20. Sted: Storå
Tilstede: Martin Madsen, Rasmus O. Andersen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Vibeke Jeppesen.
Fraværende: Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Sanne B. Mejdahl, Britta Mannick Laursen, Michael Brun.

Referat

Økonomi
Førskole
Elevsituationen

Fortsat drøftelse.

Fortsat drøftelse.

Planlægning.

Ad. 1. Det bliver sandsynligvis tre store førskolegrupper på afdelingerne. Vi venter på den endelige fordeling, inden vi kan gå i gang med at disponere i praksis.

Der orienteredes om den økonomiske status.

Elevsituationen er tilgang på alle afdelinger, og pladsen er ved at være fyldt op, særligt på afd. Storå.

Ad. 3 og 5. Fællesforældremøde kan bestå af flere workshops: 
Det gode samarbejde mellem skole og hjem
Den gode overgang til skole
Bestyrelsens synlighed og dialog.
Desuden flere stande: Hjælp til AULA, Samtale om Trivsel samt Livsduelighed
Forældremødets første halvdel bliver med fælles tema. Den anden halvdel med workshops. Arrangementet sættes til 18.30-20.30 på Nørreland.