Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 10. februar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Den gode fortælling – mellem ledelse, personale og forældre
  • Fortsat udvikling af arbejdet med databaseret trivsel
  • Arbejde med videreudvikling af elevplan til udvidet meddelelsesbog
  • Fortsat arbejde med pædagogiske fokuspunkter med afsæt i undersøgelsen fra Human House