Nørreland

Eleverne på Nørreland har generelle eller specifikke udviklingsforstyrrelser. Fælles for dem er, at de ikke aktuelt profiterer af et skoletilbud i tilknytning til almenområdet. Elevernes udfordringer er ofte sammensatte fx med udfordringer med sansning og kontakt, og de fordrer dermed en høj grad af specialisering samt tværfaglig koordinering.
Afd. Nørreland er beliggende på Odinsvej i en del af den tidligere Nørrelandsskole. Nørreland ligger i fysisk tilknytning til afd. Storå og er organiseret med Indskoling, Mellemtrin og Udskoling.

Eleverne tilbydes undervisning inden for folkeskolens fag. Læringsmiljøet er bygget op med tanke på parallelitet til almenskolen i forhold til organisering, arbejdsformer, materialevalg mv. Vi vægter mindre og for eleverne overskuelige sociale miljøer, få personaleskift, høj grad af struktur og genkendelighed.

Samarbejde

Vi prioriterer samarbejdet højt både internt og eksternt. På skolen er der ansat både lærere og pædagoger, som alle indgår i et ligeværdigt tværfaglig teamsamarbejde. Personalet har adgang til praksisvejledning ved kollegerne på skolens øvrige afdelinger, herunder terapeuter, PLC mv. Pædagogerne arbejder såvel i skolen som SFO, vi skaber på denne måde sammenhæng i elevernes dag.

Forældresamarbejde prioriterer vi højt. Vi er på skolen bevidste om, at eleverne kan være forskellige ude og hjemme. Derfor har vi et tæt samarbejde med forældrene, sådan vi skaber de bedste rammer for eleverne.

Vi har løbende samarbejde med socialrådgiver, UU/STU vejleder og ikke mindst PPR psykologer.

Skolestart og førskole

Visitationsprocedure, møde med skolen og skolestart.

Om skolestart

Traditioner

Traditioner i løbet af året.

Om vores traditioner

Undervisning

Skolefag, fælles forståelse og særlige tilbud.

Om undervisningen