Skolebestyrelsesmøde januar 2020

Dato:  Onsdag den 29. januar 2020 kl. 18.00-20.30 på Odinsvej.
Deltagere: Martin Madsen, Jonna Albertsen, Rasmus O. Andersen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Britta Mannick Laursen, Michael Brun, Vibeke Jeppesen.
Fravær: Sanne Brühl Mejdahl, Pia Møller Nielsen​.

Referat

Godkendt.

Kort gennemgang og præsentation af det nye personale, som bestyrelsen har været med til at ansætte. Vi er rigtig glade for de nye medarbejdere. Orientering om de elevbevægelser der har været siden sidst.

Forslag godkendt.

Fortsat drøftelse. Se note nedenfor. Status på arbejdet.

Fælles drøftelse ud fra forskellige eksempler fra hverdagen. Skolebestyrelsen er optaget af fortællingen om skole-hjem samarbejdet - ”hvordan skaber vi den gode skole sammen”. Ligeledes blev der lagt vægt på, at vi er nødt til at finde en bred accept af, at AULA er den nye kommunikationsplatform.

Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen ønsker en mere synlig skolebestyrelse, og særligt den fortælling, at vi er sammen om at lave den gode skole i et fællesskab mellem elever, personale og forældre.

Skolebestyrelsen ønsker fokus på den gode (positive) historie – gerne delt på AULA.

Spørgsmål til videre drøftelse

Hvordan tydeliggør vi en dagsorden / et referat, så andre også kan se sig ind i den. En overvejelse for skolebestyrelsen er måske at lave nogle korte udsagn som afslutning på hvert skolebestyrelsesmøde.

Gennemgang af førskole v Vibeke og Martin.
Grundlæggende er det svære arbejdsbetingelser, at vi først ultimo marts kender optaget til førskole. Det giver os en måned til at lave en plan.

På opfordring tog bestyrelsen stilling til et eventuelt bestyrelsessamarbejde mellem skolebestyrelserne på Skjernå Skolen, Valdemar Skolen og Specialkompetence Holstebro. Skolebestyrelsen er absolut interesseret og vil gerne være vært ved det første fællesmøde. 
Derudover var der et forældreforslag om at vi skulle overveje, Jane Langkilde Rose til et foredrag. 

22. april, 10. juni. (skriv på Aula forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020