Ledelse tæt på

Ledelsen i Specialkompetence Holstebro arbejder kontinuerligt på at være tæt på den pædagogiske praksis på vores afdelinger.

Det sker blandt andet ved:

  • at udvikle og understøtte en professionel læringskultur på skolen
  • at opbygge et gensidigt tillidsrum mellem personale og ledelse 
  • at opsætte og facilitere læringsprocesser
  • at sætte en klar retning for skolen - for vores afdelinger og fremelske en stærk kultur for at dele viden på tværs
  • at inddrage det pædagogiske personales erfaringer og viden i arbejdet med at udvikle et positivt og fremmende læringsum

PS understøtter dette ved, at afd. lederne bliver en vigtig del af de pædagogiske processer gennem implementering og understøttelse af kontkrete tiltag.