Skolebestyrelsesmøde april 2020

Dato: 29.04.20. Sted: Virtuelt / zoom.
Tilstede: Martin Madsen, Rasmus O. Andersen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen,
Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Sanne B. Mejdahl, Britta Mannick Laursen, Michael Brun.
Fraværende: Vibeke Jeppesen.

Referat

For første gang i skolens historie blev et skolebestyrelsesmøde afholdt virtuelt. 
Efter 10-12 minutters teknik, kom alle på, selvom vi ikke havde prøvet det her før. Det vidner om en digital skolebestyrelse anno 2020. 
Måske er det en mødeform vi lejlighedsvist kan benytte og få glæde af i fremtiden?

Opstart efter nedlukning
Førskole
Elevsituationen

Generel orientering om opstarten ved Michael. Det har været hårdt arbejde, men personalet har været fantastisk, fleksible og fokuseret på at lave den bedste skole, også under de helt særlige omstændigheder.

Responsrunde fra skolebestyrelsen:
Pia: Jeg har talt med ca. 10 forældre, og de 9 var rigtig godt tilfredse med opstarten. 
Kirsten: Ligesom Pia er jeg meget positiv om genåbningen – en super god start. Alle har taget godt imod forandringerne. Eneste bekymring er skolestarterne i førskolen, hvor forældrene endnu ikke har haft mulighed for at komme på skolen. 
Sanne: God opstart med glade elever, der har glædet sig til at komme i skole. 
Gitte: Fin opstart, og alt er godt. Dog har sønnen udtrykt, at undervisningen er lidt ensformig, men sådan er det. 
Britta: Det går godt. Positivt personale, der giver en god stemning. I forbindelse med fjernundervisningen under nedlukningen har ”teams” været rigtig godt for eleverne, hvor de har kunnet have kontakt med hinanden og skolen. 
Rasmus: Der har været mange nye retningslinjer at forholde sig til. Pladsmæssigt er det virkelig heldigt, at det nu hedder Ellebæk, og ikke længere Måbjerg, da de fysiske rammer i langt højere grad giver mulighed for opdeling. Stemningen er god på Ellebæk. 
Jonna: Godt med et hygiejneteam (terapeuterne), der har hjulpet med at finde svar på de mange forskellige spørgsmål. Generelt god start, og tak til forældrene for den måde de har klaret opstarten på. 
Martin: Vi har fået en fantastisk forældreopbakning – både under nedlukningen og nu hvor vi har genåbnet skolen – tak for det.

Transport har været en stor udfordring, og er det stadig. Busserne kører med hver anden plads tom, hvilket gør det svært at opfylde alles ønsker.

Vi er i gang med at planlægge næste skoleår. Der vil være flytning af elever og personale. Fredag den 1. maj er der førskolestart, hvilket også har været en stor opgave, da der samlet set er 26 skolestartere til de tre afdelinger. 
Sommerfesterne på de tre afdelinger er aflyst for ikke at lave for store forsamlinger. 
Vi deltager ikke nationale tests i dette forår.

Martin orienterer om påtænkt ændring af organiseringen, herunder overvejelser om ansættelse af en 4. teamleder til skolen. En enig bestyrelsen giver sin fulde opbakning til at ansætte endnu en teamleder, og vil rigtig gerne deltage i ansættelsesproceduren. Der dannes et ansættelsesudvalg med to forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, Martin og 1 teamleder. 
Der skal ansættes 3-4 lærere til afdeling Ellebæk her i foråret, grundet stor elevtilgang. Ansættelsesudvalg: Kirsten og Gitte deltager i ansættelsen af lærere. Til lederansættelse deltager Pia (formand) og Sanne. Medarbejderrepræsentanterne er de to tillidsrepræsentanter Jeppe og Pia. 

Eventuelt delte lidt muntre anekdoter om os selv og eleverne i denne særprægede tid.