Skolebestyrelsesmøde april 2021

Dato: 14. april 2021.
Indkaldt: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.
Kirsten, Pia, Sanne og Brita deltog virtuelt.

Referat

  • godkendt

Skolens økonomi balancerer lige akkurat med de nuværende forudsætninger. Det er ikke længere en mulighed at have en ”buffer” til uforudsete udgifter. Dette kan blive en udfordring i forhold til den nye tildelingsmodel, der er skitseret med en kort indfasning.

Sygefraværet er stadig højt. Dette kan skyldes Covid-19 relaterede fravær, men det er svært at sammenligne med andre skoler.

Vores nye teamleder, Margrethe Kynde, er startet og har fået en god opstart.

Der er to lærere, der har sagt op.

Vi har fået ansat flere nye pædagogmedhjælpere – både til afdeling Storå og til afdeling Ellebæk.

Vi har meget fokus på førskole pt. Vi har fået tildelt Klub 4, som ekstra lokale til vores kommende årgang førskole og 0. kl. på afd. Storå. Der er en del elever både til afd. Storå, Nørreland og Ellebæk. Vi har været til en del overleveringsmøder rundt i børnehaverne, og der er mange aftaler i gang med de nye forældre, og der sættes særligt fokus på at imødekomme de kommende elevers støttebehov i vores kontekst.

Vi er i fuld gang med at planlægge det kommende skoleår, og der er et særligt fokus på en ny organisering af sammensætning af klasseteams, søsterklasser, klassefællesskab og storteams
Skolebestyrelsen holder fast i ca. 8 årlige møder. Onsdage med start kl. 18.00.

Skolebestyrelsen godkendte indstillingen om at starte en samarbejdsaftale med UCH og Godskolemad.nu.
Der vil blive mulighed for at bestille mad online til elever og personale. Maden leveres på skolen.

Høringsmaterialet blev grundigt gennemgået og analyseret. Der blev udarbejdet en skitse med indholdspunkter.
De forældrevalgte repræsentanter i Skolebestyrelsen udarbejder et endeligt høringssvar til Børne- og Familieudvalget.
Bestyrelsen besluttede, at høringssvaret efterfølgende sendes til Børne- og familieudvalget, og at det samtidig sendes både til forældrekredsen og samtlige medarbejdere ved Specialkompetence Holstebro.
Bestyrelsen lægger vægt på en åbenhed i processen, og håber, at delingen af høringssvaret vil give anledning til kvalificerende kommunikation omkring emnet.

Kommende møder

Onsdag d. 9. juni.