Opgaver

Vejledernes opgave er at understøtte den pædagogiske praksis ved at yde rådgivning, vejledning, sparring og supervision til det pædagogiske personale. 

PS bidrager ligeledes til kompetenceudvikling i form af forskellige kurser og workshops.

Derudover foretager PS pædagogiske udredninger, screeninger og testninger. Der kan også være samtaleforløb med eleverne i en begrænset periode.