Fælles sprog

Vores arbejde i PS består ud over sparring og vejledning til personale, elever og forældre også i at være tovholdere på at implementere, omsætte, udvikle, understøtte og evaluere på følgende:

  • Udvidet meddelelsesbog
  • Samtale om trivsel
  • Co-teaching
  • Praksisfortællinger
  • Sparring