Prøveafvikling

Opmærksomhedspunkter

På afdeling Ellebæk har vi et særligt fokus på at arbejde hen imod prøver i fagene matematik, dansk og engelsk.

Elever, der er visiteret til Specialkompetence Holstebro, har som udgangspunkt ikke  mulighed for at tage en fuld afgangsprøve.

Elever, der har haft deres skolegang på Specialkompetence Holstebro, fortsætter hovedsageligt deres vej i uddannelsessystemet på STU, efterskole og særlige autismetilbud i blandt andet Skive og Herning.

I de særlige tilfælde, hvor eleven har mulighed for og et ønske om at blive optaget på en ordinær ungdomsuddannelse som fx HTX og HF tilbyder vi dette i et tæt samarbejde med forældre og UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).
I dissse tilfælde arbejder skolen målrettet med at forberede eleverne til optagelsesprøven.

I særlige tilfælde, hvor vi modtager elever med kompetence til at tage en fuld afgangsprøve, vil vi etablere kontakten til en almen skole, hvor eleven selvstændigt kan deltage i relevant undervisning og efterfølgende prøver.