SFO Nørreland

I SFO gruppen har vi elever fra Indskoling, Mellemtrin og Udskoling. Afdelingen er fysisk placeret på Nørreland. 

Alle børn er tilknyttet en kontaktpædagog, som i samarbejde med kontaktlæreren har det overordnede ansvar for samarbejdet med forældrene. 

Dagen i SFO'en

Vi prioriterer de sociale relationer højt, da det bl.a. er i SFO'en, at eleverne har mulighed for at skabe gode venskaber på tværs af klasse og alder.

Vi arbejder meget med leg og spil for at styrke eleverne kognitivt. I det daglige anvender vi ofte skolens gymnastiksal, legeplads og boldbane. Vi hygger os med kreative aktiviteter fx bagning.

Der er også plads til at være teenager, hvor vi skaber rum til at være ung med de udfordringer, det kan give.

Ferieperioder

I skolens ferier har SFO åbent hele dagen. Det er vigtigt at skabe en god feriestemning, hverdagen er lidt anderledes en normalt. Vi tager tit på ture ud af huset til skov og stand mv.
I ferieperioder har vi mulighed for at lave længere temaforløb, hvor vi arbejder med projekter som fx fodboldskole, MGP og bålmad.

Skolen har egen bus, som SFO'en frit kan benytte i ferieperioder.