SFO Ellebæk

Dagen i SFO

Om morgenen lægger vi vægt på, at der er ro, så børnene er klar til skoledagen. Om eftermiddagen kan børnene bruge SFO lokalerne og evt. faglokaler. 

Mange af børnene er trætte efter en lang skoledag og trænger til ro. Derfor prioriterer vi ro og forudsigelighed. Vi har stor fokus på sociale og gode legerelationer. Og vi opfordrer derfor børnene til at lave aftaler med hinanden.

SFO for de yngste - Klub for de ældste

SFO; om eftermiddagen er der tit en aktivitet på legepladsen eller i salen. Derudover har vi aktiviteter som fx at spille spil, klatrevæg, hatteteater, computer, Ipad, lave noget kreativt eller se film.

Klub eftermiddag; børnene har lov til selv at vælge, hvad de vil lave i samråd med en voksen. Nogle vil gerne spille computer, andre hygger i sofaen, spiller spil, bager boller, cykler en tur, ser film eller slapper af.

Ferieperioder

I skolernes ferier har SFO åbent hele dagen. I disse perioder tager vi ofte på ture ud af huset til skov, strand, museer, teaterforestillinger o.s.v. Vi laver også sjove projekter på skolen fx legoword, vikingeuge, diskotek og biograf.

Feriepasning i SFO'en plejer børnene at se frem til.