SFO Storå

Opdeling af SFO'en

SFO grupperne Indskoling, Mellemtrin og Udskoling er fysisk placeret i de enkelte afdelinger, som børnene er tilknyttet i skoletiden. 

Alle børn er tilknyttet en kontaktpædagog, som i samarbejde med kontaktlæreren har det overordnede ansvar for samarbejdet med forældrene. De er samtidig tovholdere for, at elevplanen revideres og følges.

Dagen i SFO'en

Vi prioriterer de sociale relationer højt, da det bl.a. er i SFO'en, at børnene kan skabe de gode venskaber.

Vi arbejder meget med leg og bevægelse og anvender ofte skolens gymnastiksal, legeplads og nærområdets muligheder. Bagning er også en populær aktivitet. Der er plads til at være teenager, da den ældste gruppe har fokus på det at være ung og de udfordringer, det kan give.

Ferieperioder

I skolens ferier har SFO åbent hele dagen. Her tager vi tit på ture ud af huset til skov og stand mv.
Skolen har egen bus, som SFO'en frit kan benytte i ferieperioder.

I ferier har vi mulighed for at lave længere temaforløb, hvor vi fx arbejder med projekter som MGP, Olympiade og bålmad.