Storå

Storå er placeret på Odinsvej og er organiseret i tre afdelinger. Eleverne på Storå har generelle eller specifikke udviklingsforstyrrelser.
Eleverne i Indskolingen, Mellemtrin og Udskolingen bliver fordelt i klasser under hensyntagen til funktionsniveau, fysiske og mentale alder, social og kommunikative niveau mv.

I mindre grad skeles til det faktiske klassetrin. 

Samarbejde

Som specialskole er vi naturligvis specialiseret i specialundervisning generelt. Desuden har vi organiseret os internt, så vi kan trække på forskellige specialister. Vi har tale/hørelærere, specialister i It, visuelle redskaber, neuropædagogik, taktil stimulation, autismespecifik pædagogik og undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi. Eksternt trækker vi på psykologbistand fra PPR, synsvejleder og kommunikationsvejleder fra Center for Kommunikation, den kommunale sundhedspleje og læsekonsulenter mv.

Skolestart 

Visitationsprocedure, møde med skolen og skolestart.

Om skolestart

Førskole

1. maj starter førskolen

Om førskolen

Traditioner

Henover året er der forskellige fællesaktiviteter.

Om vores traditioner

Undervisning

Undervisning, alternativ kommunikation og særlige tilbud.

Om undervisningen