Bestyrelsesmedlemmer

Oversigt over bestyrelsen i Specialkompetence Holstebro.

Formand

Kirsten Irene Klynge 

Skivevej 173
7500  Holstebro

Mobil: 24260974

E-mail: kirsten.klynge@icloud.com

Næstformand

René Kronborg Sørensen

Liden Kirstens Allé 7
7500 Holstebro

Mobil: 42430167

E-mail: renes25@hotmail.com

Forældrerepræsentant

Loriann Mikjær Gaardhøje

Nordsvinget 8, Nr Felding
7500 Holstebro

Mobil: 25609151

E-mail: loriannmikjaer@hotmail.com

Forældrerepræsentant

Helle Malmqvist

Heimdalsparken 115 A
7500 Holstebro

Mobil: 24617144

E-mail: malmqvist@live.dk

Forældrerepræsentant

Lone Pindstofte Kristensen

Kimsvej 10
7500 Holstebro

Mobil: 22673261

E-mail: lpk@via.dk

Forældrerepræsentant

Else Saugstrup Søjborg

Bækgårdvej 2, Skave
7500 Holstebro

Mobil: 61607674

E-mail: else1975@yahoo.dk

Forældrerepræsentant

Anita Hove-Olesen
 

 

Ledelsesrepræsentant

Gitte Loftager

skoleleder
 

Tlf.: 9611 5338
Mobil: 2025 9964
E-mail: gitte.loftager@holstebro.dk

Medarbejderrepræsentant

Jonna Albertsen

Prins Burisvej 43B
7500 Holstebro

Mobil: 24674408
E-mail: jonn0509@hkcloud.dk

Medarbejderrepræsentant

Henriette Kirketerp Dietz

Alsvej 3
7500 Holstebro

Mobil: 23327909
E-mail: uvbgzfx4@hkcloud.dk

Medarbejderrepræsentant

Merete Bisgaard-Clausen

Rølliken 20
7500 Holstebro

Mobil: 40527334
E-mail: mere0861@hkcloud.dk