Vingehøj to afdelinger

Vingehøj X-afdeling er placeret på Odinsvej


X-afdelingen er for elever med multiple funktionsnedsættelser. Der er elever med store bevægelsesvanskeligheder og funktionsnedsættelser i sanseapparaterne. Flere af eleverne har ikke sprog, og fælles for alle eleverne i klassen er, at de er helt afhængige af at få hjælp til såvel pleje og omsorg som til at udvikle færdigheder indenfor kommunikation.

Vingehøj skærmet afdeling er placeret på Beethovensvej 26
 

Den skærmede afdeling er forholdsvis nyoprettet med plads til få elever. Eleverne i denne afdeling har brug for en særlig struktureret og skærmet indsats i et mindre og overskueligt pædagogisk miljø. Eleverne har behov for voksne helt tæt på, der formår at aflæse små signaler og ud fra disse handle pædagogisk hensigtsmæssigt.

Samarbejde

Som specialskole er vi naturligvis specialiseret i specialundervisning generelt. Desuden har vi organiseret os internt, så vi kan trække på forskellige specialister. Vi har tale/hørelærere, specialister i It, visuelle redskaber, neuropædagogik, taktil stimulation, autismespecifik pædagogik og undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi. Eksternt trækker vi på psykologbistand fra PPR, synsvejleder og kommunikationsvejleder fra Center for Kommunikation, den kommunale sundhedspleje og læsekonsulenter mv.

Skolestart 

Visitationsprocedure, møde med skolen og skolestart.

Om skolestart

Førskole

1. maj starter førskolen

Om førskolen

Traditioner

Henover året er der forskellige fællesaktiviteter.

Om vores traditioner

Undervisning

Undervisning, alternativ kommunikation og særlige tilbud.

Om undervisningen