Skolebestyrelsesmøde januar 2022

Dato: 19. januar 2022
Indkaldt: Gitte Loftager, Pia Møller Nielsen (afbud), Kirsten Irene Klynge, Sanne B Mejdahl, Loriann Mikjær Gaardhøje, Lone Pindtofte Kristensen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Jesper Kristensen (afbud), Jonna Albertsen.
Teamleder, Rasmus O. Andersen, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.
Afbud: Pia, Jesper.

Referat

Spisning og hyggeligt samvær.

 • Budget - Gitte orienterer kort om 2021 budgets afslutning. I forhold til 2022 så afhænger det meget af antallet af visitationer.
 • Sygefravær - Det er en del langtidsfravær, særligt på afd. Storå. 
 • Human House - Kortlægningsprocessen af det psykiske arbejdsmiljø er netop afsluttet. Styregruppe har fået en tilbagemelding af Human House. Personalet bliver informeret på møder i den kommende tid.
 • Medicinhåndtering - det kommer i ny praksis i forhold til journalisering af uddeling af medicin. Generelt kommer der fokus på medicinhåndteringen og retningslinjerne på skolen.
 • Vederlagsfri fysioterapi - Den vederlagsfri fysioterapi skal overgå fra privat praksis til kommunalt regi. Der kommer en overgangsordning indtil 1. april 2022. Vælges den private ordning kan det ikke forgå på skolen.
 • Fælles Pædagogisk Fundament - Et bredt kommunalt pædagogisk udgangspunkt for hele børne- og ungeområdet. Gitte orienterer overordnet for grundlaget.
 • Ny teamleder – proces er i gang.
 • Barselsvikar for ergoterapeut - vikariat bliver slået op.
 • Opsigelse i prøvetiden fra pædagog.
 • Ledelsen bruger rigtig meget tid på Corona opgaver. Der bliver skrevet meget ud, der arbejdes fra skolens side med at målrette kommunikationen.
 • På Storå er der blevet arbejdet med en anden både at lave klasser på, hvor der er et øget fokus på årgange. Vibeke orienterer. Punktet bliver drøftet.
 • Emnet drøftes bredt.
 • Punktet drøftes videre på næste møde.
 • Punktet drøftes videre på næste møde.
 • First Agenda er et nyt IT-værktøj, som skal bruges til bestyrelsesarbejdet fremadrettet.

Onsdag d. 9. marts 2022
Onsdag d. 20. april 2022
Onsdag d. 1. juni 2022

 • Principper for skole-hjemsamarbejde, forældresamarbejde og kommunikation
 • Klubben til de ældste elever om aftenen, hvad har vi og kan det udvides til alle afdelinger, kan man arbejde med frivillige forældre?
 • Den gode historie/fortælling om skolens hverdag – hvordan?
 • Årshjul