Storåskolens historie

Storåskolen er i dag en kommunal specialskole, hvor der undervises efter folkeskolelovens § 20,2. omhandlende børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskole eller i specialklasse.

August 2007 fyldte Storåskolen 50 år og er dermed en af landets ældste specialskoler.

1957 - Struervejens Skole

Ved skolens start i 1957 var den organisatorisk henlagt under Socialministeriet (Særforsorgen) og var forsorgens 17. eksterne skole - d.v.s. en skole, der ikke var lokaliseret på en af forsorgens centralinstitutioner. Skolen havde i 1957, ligesom de fleste andre eksterne skoler, til huse i en stor gammel flerplansvilla på Struervej i Holstebro. Disse bygninger var både trange og upraktiske.

1967 - Skolen på Beringsvej

I 1967 blev skolen flyttet til lokaler, opført til formålet, på Beringsvej i Holstebro. Byggeriet var et montagebyggeri.
I en periode på ganske få år blev der opført mere end 30 tilsvarende skole over hele landet. - De såkaldte "grønne skoler". Ved Særforsorgens udlægning i 1980 overgik Skolen på Beringsvej til Ringkjøbing Amt, som herefter var driftsherre. Som noget meget væsentligt blev skolevæsenet ligeledes fra 1980 henført under Undervisningsministeriet, og eleverne omfattet af folkeskoleloven. Det undervisningsmæssige grundlag var hermed det samme for alle landets skoleelever.

1991 - Storåskolen

Skole på Beringsvej var som nævnt en montageskole, der var meget hurtig at opføre, da byggeriet bestod af præfabrikerede elementer. Det var samtidigt et byggeri, der meget hurtigt blev nedslidt, og da Ringkjøbing Amt i 1980 overtog skolen overtog den en meget velfungerende skole i nedslidte bygninger. I august 1991 flyttede skolen ind i nyopførte bygninger på Odinsvej i Holstebro, hvor skolen nu er naboskole til Nørrelandsskolen, samtidig skiftede skolen navn til Storåskolen.

2004 – Satellit på Måbjerg skole

I 2004 oprettes afdelingen på Måbjerg skole som en afdeling af Storåskolen. – Afdelingens målgruppe er AKT-elever. Måbjerg skole er en centralskole fra 60`erne og ligger i udkanten af Holstebro, ca. 3 km fra Storåskolen.
Frem til den 1.1. 2007 har elevtallet i afdelingen på Måbjerg skole været begrænset til 13 elever.
Den 1.1. faldt denne begrænsning væk, og der er således mulighed for at udvide antallet af elever på afdelingen.

2005 - Storåskolen udvidet

Da elevtallet gennem årene har været støt stigende på Storåskolen, fra 24 elever i 1991 til 51 elever i 2003, besluttede Ringkjøbing Amt i efteråret 2003 at ud- og ombygge Storåskolen for 10 mio. kr.
Byggeriet blev færdiggjort oktober 2005.
Der er i januar 2007 - 52 elever på Storåskolens hovedafdeling. 

2007 - Storåskolen overgår til Holstebro Kommune 

2010 - Autistklasser på Storåskolen afd. Måbjerg

I foråret 2010 besluttede udvalget for Børn- og Unge i Holstebro, at Storåskolens afd. på Måbjerg Skole fremover skal fungere som Holstebro Kommunes tilbud til elever med problemer indenfor autismespektret. Afdelingen på Måbjerg skole er således ikke længere en del af kommunens AKT-tilbud.

2015 - Storåskolen afd. Måbjerg udvidet

De senere år har der været stor søgning til afdelingen på Måbjerg såvel fra Holstebro Kommune som andre kommuner. En udvidelse var derfor nødvendig, og bevilling fra Holstebro Kommune har sørget for, at rammerne for elever og personale nu igen er tidssvarende.

2017 - Specialkompetence Holstebro opstår

Holstebro Kommunes specialskoletilbud bliver samlet i et organisatorisk fællesskab. Storåskolen bliver udvidet med endnu en afdeling Nørreland. Specialkompetence Holstebro dækker nu tre skoletilbud Storå (Storåskolen) - Nørreland - Måbjerg.

2019 Måbjerg bliver til Ellebæk

August 2019 flytter afdelingen på Måbjerg Skole til Ellebæk skole grundet pladsmangel og u-tidssvarende bygninger. Herefter skrifter Måbjerg navn til afd. Ellebæk.