Undervisning

Vi udarbejder en udviklings- og læringsplan (elevplan)  for alle elever. Med denne som udgangspunkt planlægger vi undervisningen inden for forskellige temaer: Fysisk- og motorisk udvikling, social og følelsesmæssig udvikling, sprog og kommunikation.
Gennem vores læringsmiljøer skaber vi de bedste lærings- og udviklingsforudsætninger for den enkelte elev. 
Vi har fokus på at lade eleverne tilegne sig startegier for selvhjulpenhed og selvstændighed og dermed livsduelighed. Vi ønsker, at eleverne får den bedst mulige skoledag, ud fra de forudsætninger og den dagsform de har.

Alternativ kommunikation

Evnen til at kunne udtrykke sig effektivt, hensigtsmæssigt og tillidsfuldt er vigtig i forhold til at gøre sig forståelig omkring ønsker, følelser og behov. Derfor er kommunikation i højsædet.
Tegn til tale er et hjælpemiddel til sprogsvage hørende mennesker. En kommunikationsform, hvor man sætter tegn på meningsbærende ord i en sætning. 
Boardmaker er enkle grafiske symboler og tegninger. Ved hjælp af emnetavler og kommunikationsbøger (PODD og PECS) kan eleven give udtryk for følelser og behov ved at pege på symbolerne.
IT - skolen er veludstyret med computere, interaktive tavler og Ipads. Vi følger med i udviklingen og er opmærksomme på de muligheder, det giver rent kommunikativt.

Særlige tilbud

Vi yder undervisningsrelateret terapi i skoletiden.Terapeuterne tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer, behov og arbejder mod at udvikle nye og/eller vedligeholde færdigheder, så eleven får en velfungerende hverdag.

Træningen foregår i terapien og i klasseværelset samt legeplads og nærmiljø.
Ergo- og fysioterapi