Pædagogiske specialer

Specialkompetence Holstebro har et vejlederteam, Pædagogiske Specialer/PS, som varetager opgaver på tværs af vores skoleafdelinger. Vejlederteamet består af vejledere med lærer- og pædagogfaglig baggrund.

Formålet med Pædagoiske Specialer/Team PS er at kvalivicere, understøtte og facilitere pædagogiske og didaktiske læringsprocesser i Specialkompetence Holstebro. Vi tager udgangspunkt i Fælles retning fra Børn og Unge i Holstebro Kommune, hvor PS arbejder ind i byggestenene fra Fælles pædagogisk fundament.

Team Pædagogiske Specialer har til formål at samle og koordinere de mange pædagogsike specialer, der findes blandt vores personale.

Vi ønsker at gøre vores specialpædagogiske viden tilgængelig i arbejdet med at udvikle en professionel læringskultur i vores afdelinger. Derigennem binder vi vores pædagogiske indsatser sammen på tværs af fagprofessionalitet.

 

Ledelse tæt på

Pædagogiske specialer understøtter ledelse tæt på

Om pædagogisk praksis 

PS-opgaver

Rådgivning, vejledning. sparring og supervision

Om vores opgaver 

Fælles sprog

På tværs af afdelingerne i Specialkompetence Holstebro

Om fælles sprog