Bestyrelsesmøde januar 2021

Dato: 6. januar 2021
Indkaldt: Martin Madsen, Jesper Kristensen, Kirsten Irene Klynge, Pia Møller Nielsen, Jonna Albertsen, Gitte Ellgaard, Britta Mannick Laursen, Vibeke Jeppesen, Henriette Dietz, Sanne B Mejdahl.
Teamleder, Gitte Loftager, er inviteret til at deltage uden stemmeret ved mødet.

Referat

Vi er kommet godt i gang, vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen, og driver skole, med de forholdsregler der nu er. Vi hører selvfølgelig bekymring fra forældre, og personalet har også en bekymring, for hvad der kommer til at ske. Forældrene i bestyrelsen er glade for at skolen holdes i gang, så børnene kan blive i faste rammer, og så forældrene kan passe deres arbejde. Få forældre har valgt at holde deres børn hjemme, det betyder, at de ikke bliver tilbudt fjernundervisning. Vi holder meget øje med transporten, da det vil vanskeliggøre, at transporterer eleverne, hvis vi ikke kan fylde busserne op. Vi bliver også udfordret, hvis nogle elever skal fjern undervises og nogle skal møde op. Forskellige retningslinjer meldes ud, med kort varsel, og det egner sig ikke til autisme pædagogik. Vi har sendt et signal til personalet, om at det er en god ide, at tage en test indimellem, og åbner op for, at det kan ske i arbejdstid.
Vi ligger stadigvæk højt på sygefravær, men flere er på vej tilbage på arbejde.
Vi lander på ca. 2 % i overskud i budgettet.
Vi har to opslag ude. En pædagog og en pædagogmedhjælper. Der er fint med ansøgninger til begge stillinger, og det er begge til Ellebæk.

Gitte er gået ud af bestyrelsen, da hendes søn ikke går på skolen mere.
Gitte var næstformand, så der skal vælges en ny næstformand. Sanne bliver spurgt, hun er ikke med til mødet.

Pias forslag er, at det bliver et nytårs brev. Vi har et fælles forældremøde d. 14/1, det kan vi pga. Corona situationen ikke afholde.

Se punkt 2.

Drøftelse med henblik på beslutning om, hvorvidt en eller flere afdelinger skal søge dispensation vedr. skoledagens længde.

Vi har undersøgt, hvad forældrene siger på Nørreland. Der er kommet 5 tilbagemeldinger, som har blandet bud på ideen. En lang snak om fordele og ulemper ved nedsat skoledag på Nørreland. 
Skolebestyrelsen beslutter at søge om dispensation efter Folkeskolelovens § 16, b,  til at nedsatte skoledage på Nørreland og Ellebæk til 30 timer om ugen. Det vil i praksis sige, at der søges om at nedsætte skoledagens længde for elever på mellemtrin og i udskolingen.

Bilag følger.

Der skal nedsættes et ansættelses udvalg til ansættelse af hhv. en teamleder til Nørreland og en teamleder til afd. Ellebæk.
Kirsten fra bestyrelsens vil gerne deltage i ansættelsesudvalg på Ellebæk..
Sanne eller Britta fra bestyrelsen i ansættelsesudvalg på Nørreland.

Fælles forældremøde torsdag d. 14. jan 2021
Onsdag d. 24. februar
Onsdag d. 14. april
Onsdag d. 9. juni