Ergo- og fysioterapi

Beskrivelse af arbejdsområder i terapien.

Undersøgelse og vurdering

Vi tilstræber at arbejde med alle nye elever på skolen med henblik på at afdække elevens ressourcer og begrænsninger indenfor:

 • motorik
 • sanseintegration
 • selvhjulpenhed

Her har vi mulighed for at anvende test/undersøgelsesredskaber som ABC movement, Sensory Profile, PEDI og Klinisk observation.

Individuel træning

En del af skolens elever bliver tilbudt individuel træning i en kortere eller længere periode som fx:

 • kontrakturprofylakse
 • lejring
 • sansestimulation fx taktil stimulering (stimulering af hud/følesans)
 • mundstimulation
 • spisetræning

Holdtræning

En del af eleverne får tilbudt holdtræning i terapien som fx:

 • håndmotorik
 • mundmotorik
 • sprog og bevægelse
 • petöinspireret motorik og leg
 • grovmotorik
 • stabilitetshold
 • sansemotorik

Råd og vejledning

Til skolens øvrige personale samt forældre i individuelle løsninger fx:

 • leg
 • forflytninger
 • lejringer
 • siddestillinger i skolen
 • indretning af omgivelserne (i fht. sansestimuli)

Hjælpemidler

Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler. Derudover samarbejder vi med den kommunale terapeut og bandagist i forhold til elevens personlige hjælpemidler til brug i klassen.

Samarbejdspartnere

Udover samarbejde med forældre, bosteder og skolens øvrige personale, samarbejder vi desuden med eksterne specialister (bandagist, læger, sygehuse, PPR osv.).