SFO

Vi tilbyder SFO til alle skoles årgange 0. - 10. klasse. Vi har morgen-, eftermiddags- og heldagspladser. Indskrivning af elever i SFO sker via den Digitale pladsanvisning.

I SFO'en er det en grundlæggende forudsætning, at der skabes kontinuitet i børnenes hverdag således at:

  • den pædagogiske planlægning sker med hensyntagen til det enkelte barns alder, handicap og udviklingstrin
  • det enkelte barn gennem oplevelse, virkelyst og fordybelse udvikler tillid til egne muligheder og eget værd
  • pædagogikken tager udgangspunkt i det sociale samvær og tilrettelæggelse i forhold til, at det er børnenes fritid
  • det sociale samvær finder sted i et roligt miljø, hvor der er struktur og genkendelighed i forhold til dagens forløb og indhold

SFO Storå

 

Læs om SFO Storå 

SFO Ellebæk

 

Læs om SFO Ellebæk

SFO Nørreland

 

Læs om SFO Nørreland 

Studerende

Praktikbeskrivelse

Mål- og Indholds-
beskrivelse
 

Læs  beskrivelsen  

Ferieplan for SFO
 

 

Læs om lukkedage