Undervisning

Skolefag

De tre afdelinger er opdelt i mindre klasser fx 1- 10 elever. Der er både lærere og pædagoger i de forskellige undervisningssituationer.
Udover de alm. skolefag har eleverne sociale fag / livsduelighed på skemaet, der rummer alt fra alm. ADL-træning (træning af daglige situationer) til diagnoseforståelse og selvforståelse med henblik på at udvikle en hensigtsmæssig ageren i verden.

Særlige tilbud

Vi arbejder med alternative undervisningsmuligheder og forskellige læringsstrategier til eleverne.  Det er vigtigt, at skoledagen er struktureret og forudsigelig. 
Vi yder undervisningsrelateret terapi i skoletiden. Terapeuterne tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer, behov og arbejder mod at udvikle nye og/eller vedligeholde færdigheder, så eleven får en velfungerende hverdag.