Princip for ekstern kommunikation

Kommunikation mellem skolen og skolens forældre foregår primært digitalt på forældreintra. Vi forventer, at både skolen og forældre orienterer sig på platformen dagligt. Kommunikationen kan efter behov suppleres af møder eller telefonisk kontakt.

Storåskolens hjemmeside målrettes potentielt kommende forældre, personale, studerende, pårørende elle andre interesserede, der er nysgerrige i forhold til skolens indhold og organisering. Desuden er hjemmesiden informativ i forhold til andre kommuner og øvrige eksterne samarbejdsparter.

Storåskolen kan være til stede på sociale medier, når det giver mening i forhold til profilering, orientering og strategisk kommunikation. En sådan kommunikation styres centralt på skolen, og opslag mv. anonymiseres således, at ”Storåskolen” eller andre med beføjelse til at repræsentere skolen står som afsender.

Ved kommunikation med billeder mv. gøres opmærksom på persondataloven mf.

Princippet er godkendt af skolebestyrelsen på møde d. 9. marts 2016.