Skolebestyrelsesmøde december 2019

Referat fra onsdag d. 11. december kl. 17.50-18.50 på Odinsvej – med efterfølgende spisning.
Deltagere: Martin Madsen, Jonna Albertsen, Rasmus O. Andersen, Gitte Ellgaard, Kirsten Irene Klynge, Sanne
Brühl Mejdahl, Pia Møller Nielsen, Michael Brun, Vibeke Jeppesen.
Særligt inviterede: Anita Lykke Hansen.
Fravær: Britta Mannick Laursen.

Referat

Godkendt.

Der er kommet nye elever i alle afdelinger.
Der er blevet sagt farvel til den afgående skolechef.
Der kommet nye takster for SFO.
Omkring personalesituationen havde skolebestyrelsen en snak om skolekultur generelt og blev orienteret om det gennemførte internat.

Skolen er ude med flere stillingsopslag, der gerne skulle føre til
ansættelse af nyt personale:

  • Ellebæk 2-4 lærere
  • Nørreland 1-2 lærere
  • Storå 2-3 lærere + 2 pædagoger i barselsvikariater

Klyngemøderne fik karakter af en serie af enetaler fra de inviterede institutioner. Der var enighed om at det var en svær form der var valgt. Der var ingen kommentarer til vores indlæg omkring trivselsvurdering på mødet.

Fortsat drøftelse. Se note nedenfor.
Status på arbejdet Drøftelse og fortsat arbejde.

Ny titel: Samtale om Trivsel – et dialogbaseret værktøj til vurdering af trivsel. Præsentation af det foreløbige arbejde. Drøftelse af den videre proces.

Orientering v Martin Madsen.

Genopfriskning af tilladelse til bestyrelsens kontaktoplysninger.

Alle forældrerepræsentanter siger ja til at være på skolens hjemmeside med email og telefonnummer (Sanne minus telefonnummer.)

Gitte havde et forslag inspireret af Mikael Kampers bog ”tre gode ting om skolen”.

29. januar, 26. februar, 22. april, 10. juni. (skriv på AULA forud for møderne) Fælles forældremøde 24.3.2020