Målsætning

Storåskolen er en kommunal specialskole, hvor udgangspunktet for undervisningen er tryghed og nærvær.

Indenfor disse rammer lægger vi vægt på at:

  • der arbejdes med elevernes intellektuelle udvikling, sociale forståelse samt accept af og tro på egne evner
  • skolen i arbejdet med eleverne sætter elevernes fysiske udvikling, personlige vækst samt selvstændighed i fokus
  • der i undervisningen satses på at fremme elevernes kreativitet, samarbejdsevne og aktive kommunikation
  • eleverne gennem undervisningen bliver forberedt på voksenlivets mange facetter

Dette er formuleret i skolens formålsformulering på følgende måde:

  • Storåskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.
  • Storåskolen må skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst, og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi, og lyst til at lære, således de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
  • Storåskolen skal gøre eleverne fortrolig med dansk kultur og bidrage til deres forståelse af andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.
  • Storåskolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.
  • Storåskolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.