Samarbejde

Rådgivning og vejledning

Udover skolens egne lærere, pædagoger og øvrige specialister henter vi psykologbistand fra PPR, syns- og kommunikationsvejleder fra Center for Kommunikation, læsevejledere og samarbejder med autismekonsulenter fra Landsforeningen for Autisme Kreds Midtvest.

Vi lægger desuden stor vægt på at videreuddanne de forskellige personalegrupper.

Skoletandlæge og skolesundhedspleje

Tandpleje

Efter aftale mellem de enkelte kommuner og Holstebro Kommune, kan skolens elever benytte Holstebro Kommunale tandpleje tlf.: 9611 6000.

Sundhedstjeneste

Skolesundhedsplejerske Gitte Sørensen kommer på begge afdelinger med faste intervaller. Gitte kan kontaktes via skolen eller på tlf. 9611 5323, mobil 5156 7171 eller mail: gitte.sorensen@holstebro.dk

Konfirmations forberedelse

Odinsvej

Vi samarbejder med Nørrelandskirken, Holstebro, Sognepræst Isak Holm - spørgsmål kan stilles til Isak Holm på e-mail: iho@km.dk.

Måbjerg

Vi samarbejder med Måbjerg Kirke, Holstebro, Sognepræst Karen-Ingeborg Jakobsen, e-mail: kija@km.dk.

keyboard_arrow_up